divendres, 10 de setembre de 2010

BANYOLES AMB ELS PIPITOS
Amb el terme "pipito" són coneguts a Nicaragua els nens/es discapacitats. A la ciutat de Condega, agermanada amb Banyoles des del any 1995, es va obrir fa dos anys un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) per acollir a nens/es amb alguna discapacitat. Banyoles Solidària va aconseguir el suport econòmic del nostre Ajuntament pe iniciar el projecte. Durant l'any 2009 i fins ara ha continuat funcionant aquell centre amb moltes dificultats, ja que només ha tingut algunes ajudes del govern nicaragüenc que no arrivaben ni per a l'alimentació dels nens.

Aquest any 2010 Banyoles Solidària va sol·licitar del nostre Ajuntament una subvenció per poder donar continuïtat al projecte, que ens ha estat concedida.
Avui, 9 de setembre, hem enviat a Los Pipitos-Condega una transferència de 10.000 € que és l'import de la subvenció rebuda.

Des d'aquí volem donar les gràcies a Banyoles per col·laborar en un projecte que intenta donar resposta a les necessitats d'un sector de la població més marginada del municipi germà de Condega.