dijous, 8 de juliol de 2010

2n ANIVERSARI DE LA MORT DE MERCEDES I Ma EUGENIA


Los hombres en este país
son como sus madrugadas:
mueren siempre demasiado jóvenes
y son propicios para la idolatría.
Raza dañada.
La estación de las lluvias
es el único consuelo.

Roque Dalton. (1935 - 1975)


MERCEDES, Ma EUGENIA, VIVEN!

Videos d'en Juli Suárez

dilluns, 5 de juliol de 2010

INFORME SOCIS 2009

De manera provisional hem anat penjant les informacions que hem elaborat pels socis i amics de Banyoles Solidària.
Són aquestes:

INFORME SOCIS 2009, document 1 INTRODUCCIÓ

INFORME SOCIS 2009, document 2 ACTIVITATS 2009
INFORME SOCIS 2009, document 3 PROJECTES A CONDEGA
INFORME SOCIS 2009, document 4 PROJECTES A SEGUNDO MONTES
INFORME SOCIS 2009, document 5 PROJECTES A KEREWAN (encara no publicat)
INFORME SOCIS 2009, document 6 COMPTES 2009
Ens alegrem de la feina feta i us agraim la vostra col·laboració. BANYOLES SOLIDÀRIA

INFORME SOCIS 2009 document 5 PROJECTES A KEREWAN

PROJECTES A KEREWAN

INFORME SOCIS 2009 document 4 PROJECTES A SEGUNDO MONTES

EXTRACTE DELS PROJECTES REALITZATS A LA COMUNITAT DE SEGUNDO MONTES I POBLACIONS DEL NORD DE MORAZÁN (EL SALVADOR) EN EL 2009

1. CONSTRUCCIÓ D’UN CBI (Centre de Benestar Infantil) A LA COMUNITAT LENCA DE SANT SEBASTIÁN DE GUATAJIAGUA
Seguint amb la línia iniciada el 1996 de potenciar l’educació de la zona com a forma més bàsica d’ajudar a sortir del subdesenvolupament i de la dependència, al llarg del 2009 s’ha portat a terme l’adquisició i construcció de la guarderia pels indis lenca de Guatajiagua.

Els objectius clau han estat:
1. Possibilitar que els infants lenca puguin gaudir d’una escola i del dret a l’educació.
2. Millorar lesa condicions alimentàries d’aquests infants proporcionant-los dos àpats al dia: dinar i berenar.
3. Millorar les condicions higiènicosanitàries dels infants a través de l’adquisició d’hàbits de neteja i salubritat
4. Potenciar la possibilitat que les mares puguin tenir més alternatives de treball per a la subsistència familiar.
5. Potenciar la identitat, cultura i llengua lenca.

El projecte s’ha desenvolupat amb l’aportació de: Ajuntament de Banyoles, Ajuntament de Porqueres, Mestres 68 i Banyoles Solidària.

2.- INSTAL·LACIÓ XARXA ELÈCTRICA A L’ESCOLA D’AGUAS FRIAS
L’escola d’Aguas Frias, construïda el 2002 sota la coordinació i gestió de Banyoles Solidària no pogué, en aquells moments, instal·lar-s’hi la xarxa elèctrica. Aquest 2009 s’ha fet dita instal·lació.

3. BEQUES ESCOLARS I AJUT AL FUNCIONAMENT DE LES GUARDERIES (CBI)
S’ha atès a partir d’aportacions particulars l’atenció a uns 30 nois/noies: 3 d’educació primària; 14 de secundària i 3 d’universitat.
En contrapartida col·laboren en projectes socials: pintat de guarderies, campanya sanitària, alfabetització,...
L’ajut al les guarderies (6) es fa complementant el sou de les mares cuidadores per tal que puguin rebre 100 $ mensuals.

4. AJUT A FAMÍLIA I ORFES DE MERCEDES VENTURA I M. EUGÈNIA HERNÀNDEZ
Se’ls ha aportat ajut econòmic per a tenir un fons pels estudis dels fills/es i atencions mèdiques que necessitin.

5.- MICROCRÈDITS

5.1.- COOPERATIVA AGRÍCOLA
Seguint la dinàmica dels projectes de microcrèdits iniciats el 2008, en aquest 2009 s’ha continuat amb l’ajut fet a 22 famílies per a que podessin adquirir el gra i adob per a la sembra. Els imports prestats es retornen amb producte recollit (blat de moro). (2000 $)

5.2.- AJUT A GRUP MUSICAL SANGRE DE GUERRA
Per tal de poder actuar amb una qualitat de sò adequada, se’ls proporcionà l’import que necessitaven per adquirir els equips i instruments que els feien falta. (1000 $)

5.3.- AJUT A LA MEYMI
Ajut per a que pogués ser atesa d’una operació cardíaca (4200 $). Els imports foren recollits de donacions extres de socis de BS.

6.- DOTACIÓ DE MEDICAMENTS I ROBA
El mes d’octubre amb l’anada de la brigada que presentava el documental “Banyoles a Centreamèrica” s’aprofità per fer una recollida de roba i medicaments a Porqueres. Aquesta dotació fou lliurada a personal mèdic i SILEM.

7.- CREACIÓ D’UNA BRIGADA MÈDICA
Davant la necessitat d’atenció sanitària del poble lenca i moltes famílies del departament que no disposen de cap recurs econòmic i que viuen en condicions sanitàries mols deficients, sota la coordinació del SILEM, s’inicià la constitució i organització d’una brigada sanitària en la qual s’integren metges i metgesses titulats a Cuba, odontòleg i oftalmòleg. Compta amb l’ajut dels becats i membres del SILEM. Visiten en el propi entorn de les comunitats i lliuren el medicament.

8.- RECERCA SOBRE NECESSITATS D’ATENCIÓ A NENS I NENES AMB DEFICIÈNCIES MOTRIUS O INTEL·LECTUALS.
Amb col·laboració amb el grup OSCA s’està portant a terme un treball de camp per conèixer la realitat de la comunitat i poblacions de l’entorn en referència a infants i joves amb deficiències.

9. SUBSTITUCIÓ SOSTRE ESCOLA DE BARRIAL
L’escola i CBI de Barrial, construïda per BS 1998-99; presentava un greu deteriorament del sostre d’uralita de manera que en totes les aules hi entrava l’aigua en moments de pluja a part del greu perill que genera dit material per la salut dels nens i nenes.
La substitució va ser possible amb la col·laboració de: IMATGES PER LA SOLIDARITAT i MESTRES 68.

10. BRIGADA SOLIDÀRIA
Entre juliol i agost, es desplaçaren tres professionals d’educació a treballar en els CBI i fer tasques de capacitació per a les mares cuidadores i iniciar el projecte de recollida de dades dels nens i nenes amb necessitats d’educació especial.

11.- LLIURAMENT DE PROPIETAT DE TERRES ALS INDIS LENCA
En el mes de novembre es varen poder lliurar, definitivament, les terres als indis lenca. Aquest projecte de compra que es va iniciar ja fa cinc anys tenia impediments polítics que en dificultaven la resolució. El canvi polític del país ha possibilitat la solució definitiva.

PROJECTES 2010:

1. CONSTRUCCIÓ D’UN CBI AMB CUINA I MENJADOR A SAN FERNANDO (Col·labora Mestres 68)
2. CONSOLIDACIÓ DE LA BRIGADA SANITÀRIA
3. BEQUES ESCOLARS I UNIVERSITÀRIES
4. CONSTRUCCIÓ CUINA I MENJADOR A AGUAS FRÍAS (Es col·laborarà amb Imatges per la Solidaritat)
5. CONSTRUCCIÓ LETRINES A LA COMUNITAT LENCA DE GUATAJIAGUA (Es col·laborarà amb Mestres 68)

INFORME SOCIS 2009, document 3 PROJECTES A CONDEGA

INFORME SOBRE ELS PROJECTES DE BANYOLES SOLIDÀRIA AL MUNICIPI DE CONDEGA (NICARAGUA)

ANY 2009

Al llarg de l’any 2009 BANYOLES SOLIDÀRIA ha continuat donant suport als diferents projectes que, des de fa anys, s’estan desenvolupant en aquell municipi. La diferència més significativa respecte a l’any anterior ha estat que la subvenció de l’Ajuntament de Banyoles ha estat destinada a la Comunitat Segundo Montes. El 2008, amb l’aportació de l’Ajuntament, es va iniciar el funcionament de la guarderia (CDI) de Los Pipitos.
Els fons per a la nostra cooperació a Condega provenen bàsicament de les institucions municipals (ajuntaments de Banyoles i comarca), comarcals (Consell Comarcal) i provincials (Diputació de Girona), així com de les quotes dels socis i col·laboradors i d’activitats pròpies de Banyoles Solidària.


1. BEQUES

És el projecte més antic de Banyoles Solidària, que es va iniciar el 1996 amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles. Des de l’any 2006 està finançat per la Diputació de Girona. L’aportació anual és aproximadament d’uns 10.000 €.

Aquest any 2009 el nombre d’alumnes becats ha estat de 120, dels quals 100 són estudiants de secundària a l’Institut Nacional Julio César Castillo (80) i al Ciclo Básico de la comunitat Santa Rosa (20), i 20 universitaris. S’ha reduït el nombre total d’alumnes becats per tal de poder incrementar la quantia de les beques i així poder cobrir les despeses de material escolar i transport, principalment:
- import d’una beca a l’Institut Nacional “Julio César Castillo”, 187 US$
- import d’una beca al Ciclo Bàsico de Santa Rosa, 98 US$
- import d’una beca universitària (només cobreix la matrícula), 300 US$.

De manera excepcional Banyoles Solidària ha fet una aportació especial de 500 € per a l’adquisició d’un ordinador portàtil per a la professora Irma Calero, coordinadora de la Comissió de Beques i també de la Comisión de Hermanamiento Condega-Banyoles. Amb aquesta donació li hem volgut reconèixer i recompensar la seva eficaç tasca i, a la vegada, oferir-li una eina per facilitar el seu treball de coordinació i comunicació amb Banyoles Solidària.


2. LA FRATERNIDAD

És un centre d’atenció a nens/es i adolescents en situació de risc. Centro Preventivo es diu oficialment, perquè té com a objectiu prevenir els perills que amenacen aquests nens/es si deambulen tot el dia pel carrer. La Fraternidad els acull i els ofereix diferents àrees d’activitats, a més d’un petit complement alimentari (suc de fruita i galeta).

Segons el darrer informe que ens han enviat, durant l’any 2009 aquest centre té matriculats 185 nens/es i adolescents en diferents àrees: reforç escolar, manualitats,dibuix i pintura, dansa folklòrica... El nou taller de computació és el que té la major demanda amb 61 alumnes.
També el taller de pintura ha tingut un protagonisme especial aquest any, ja que al desembre Imatges per la Solidaritat i Banyoles Solidària van poder fer una exposició d’11 quadres portats pels companys d’Imatges per la Solidaritat. Aquesta exposició es va fer al local de Can Yani, del carrer Mercadal de Banyoles. El 13 de desembre, en un acte de presentació del projecte, les pintures van ser adquirides per persones particulars a canvi d’un donació (55 € per quadre). Els diners obtinguts van ser enviats al projecte.

Banyoles Solidària i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany aportem cada any uns 1000 € aproximadament per a la compra de material i algun mobiliari.
La col·laboració de Banyoles Solidària amb el projecte de La Fraternidad es va iniciar l’any 1999.


3. LOS PIPITOS

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que es va obrir l’any 2008 ha continuat el seu funcionament durant el 2009 donant acollida a 20 nens/es amb i sense discapacitat. La Directiva de Los Pipitos i el personal que porta el centre han hagut de treballar amb moltes dificultats, degudes a la manca de finançament exterior. Les institucions locals o nacionals nicaragüenques no han assumit el manteniment del centre.
Per a l’any 2010 Banyoles Solidària presentarà una nova sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Banyoles per poder garantir la continuïtat d’aquest centre d’acollida i atenció a nens en situació molt precària, que permet, per altra banda, que les seves mares puguin treballar durant les hores que els nens són al CDI. La capacitat actual és de 20 nens/es, la majoria amb discapacitats. Aquest projecte respon a una necessitat real del municipi, i és un autèntic repte, ja que és el primer CDI d’aquestes característiques a tot el país.

Els apadrinaments per famílies banyolines de nens/es amb discapacitats són un projecte molt directe i eficaç que dóna resposta a necessitats bàsiques d’atenció sanitària i d’alimentació. Els progressos experimentats per aquests nens i nenes han estat molt evidents i així ho han valorat tant les famílies beneficiades com les professionals que els atenen al Centro de Rehabilitación Temprana (CET) i a les visites a domicili. El cost anual de cada apadrinament és de 350 €. Actualment ja són 10 els nens/es apadrinats per famílies banyolines.


4. MICROCRÈDITS

Actualment podem afirmar que els projectes de microcrèdits a les tres comunitats on estan funcionant ja tenen un desenvolupament autònom pel fet de ser crèdits “revolventes”, que generen uns petits interessos. L’aportació que reben des dels municipis del Pla de l’Estany o directament de Banyoles Solidària serveix per consolidar els projectes i garantir un millor funcionament i així donar resposta a un major nombre de demandes a cada comunitat. Bàsicament, els petits préstecs són invertits en la compra de llavors i adobs per a l’agricultura. També els fan servir per poder viatjar a Costa Rica, on treballen temporalment.

Comunitat de Potrerillos

El projecte és conegut amb el nom de Banco Comunal “Manos Unidas” .
Es va iniciar l’any 2001 amb l’aportació de 500 $ de l’Ajuntament de Camós. Posteriorment s’ha anat incrementant amb l’aportació de la Comissió de Festes i d’entitats locals que organitzen activitats. Banyoles Solidària afegeix algun cèntim, si és necessari, per arribar als 1.000 € cada any.
Durant l’any 2009 han obtingut microcrèdits 144 socis beneficiaris. El total distribuït ha estat de 9.250 US$. Aquests diners són la suma de les aportacions fetes des de Camós més la recuperació del fons “revolvente” amb els petits interessos que va generant un fons gestionat de manera transparent per la Junta Directiva del “banquito popular”, com ells l’anomenen. És un projecte que es planteja com a model per altres comunitats. És conegut a diferents llocs del municipi.


Comunitat de La Laguna de los Hernández

Projecte de “Microcréditos y acopio de granos básicos”.
Iniciat l’any 2006 amb l’aportació de 1000 € de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, és un projecte gestionat per un col·lectiu de dones anomenat “El Esfuerzo”.
L’any 2009 l’aportació de Cornellà va ser de 1.200 €. El nombre de beneficiaris a hores d’ara és de prop de 150 persones.
A més de microcrèdits per a activitats agràries, el projecte possibilita la compra de grans bàsics, principalment blat de moro, per a les necessitats de la comunitat en l’època en què els preus són baixos. Per a la conservació del gra disposen d’unes sitges metàl·liques que el col·lectiu de dones va adquirir ja fa dos anys.


Comunitat d’El Peñasco

Projecte de “Fondo Social Comunitario”
És el més jove dels projectes de microcrèdits, es va iniciar el 2007 amb el suport de 1000 € de Banyoles Solidària. Fins ara s’ha mantingut i incrementat amb aportacions anuals de 1.000 € procedents de les aportacions de socis i col·laboradors de Banyoles Solidària. Actualment estem fent gestions intentant que algun municipi del Pla de l’Estany faci un agermanament amb El Peñasco.
Fins ara han estat beneficiades 88 famílies amb préstecs que oscil·len entre 20 i 50 US$.

INFORME SOCIS 2009, document 1 INTRODUCCIÓ MEMÒRIA

INTRODUCCIÓ MEMÒRIA DE “BANYOLES SOLIDÀRIA” 2010
Benvolguts companys i companyes de “Banyoles Solidària”,


Un any més i per aquestes dates solem retrobar-nos per fer-vos cinc cèntims de com ens van les coses. I, és clar, volem donar-vos les gràcies per les vostres aportacions, suport i ajut a l’acció del nostre col·lectiu.
La nostra aportació com a entitat en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació va fent el seu camí de manera discreta, però tenaç. Mirem de ser allà on creiem que ens toca de ser, malgrat que som conscients que no arribem a tot arreu, si bé atenent la prioritat i el compromís dels nostres agermanaments amb les comunitats de Kerewan (Gàmbia), Segundo Montes (El Salvador) i Condega (Nicaragua). Tot seguit podeu constatar, en aquesta introducció, per on ha circulat la nostra implicació, aquest darrer any 2009:
Heu pogut constatar que una de les accions importants desenvolupades ha estat l’elaboració d’un document i una exposició on es mostren bona part de les accions i projectes que Banyoles Solidària ha portat a terme a Condega i a Segundo Montes. Els estem deixant i passant a qui ens ho demani (ha passat, de moment, per alguns centres educatius) l’exposició “Banyoles Solidària a Centreamèrica”. Aquesta exposició, muntada a partir del documental del mateix nom, que van realitzar els nostres companys d’”Imatges per a la Solidaritat” amb la col·laboració dels membres de Banyoles Solidària, es va presentar, també, al Cinema Truffaut de Girona i va participar en el festival de documentals “Fem curt” en el qual es va aconseguir un merescut guardó.
“Banyoles Solidària” figura també en la llista d’entitats que intervé en el cicle de “Cinema per a la Inclusió Social” i també en una llista semblant en la campanya “El Pla de l’Estany per Haití”. Igualment, participem activament en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Banyoles.
I continuem mantenint la nostra porta permanent de comunicació amb l’exterior: el Blog de Banyoles Solidària, que podeu visitar sempre que vulgueu: banyolessolidaria.blogspot.com/
Tot plegat, amb la voluntat de fer-nos sentir i conèixer, aquí, enmig de la realitat nostra, de cada dia, també dura per a moltes persones, la realitat, la lluita i les esperances de les nostres comunitats germanes. I, és clar, no hem deixat de reunir-nos els dilluns (quinzenalment) per parlar dels nostres convilatans de Condega, Kerewan o Segundo Montes, que són la nostra raó de ser: per acordar qüestions que els afecten; per mantenir-hi comunicació, de vegades no gens fàcil. I per retrobar-nos amb ells, també, sempre que és possible: ara mateix tenim la previsió d’una visita a Gàmbia aquest estiu per part d’alguns de nosaltres i amb la probabilitat d’alguna altra brigada a alguna de les altres comunitats germanes. Algú s’anima a companyar-nos?