diumenge, 8 de juliol de 2012

4 ANYS. MERCEDES I Mª EUGENIA, VIVEN

FUEGOS

Lelin, a la inauguració de l'escola de Guatajiagua, que porta el nom de Mercedes Ventura.
Cada persona brilla con luz propia
entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales.
Hay fuegos grandes y fuegos chicos
y fuegos de todos colores.
Hay gente de fuego sereno
que ni se entera del viento,
y gente de fuego loco
que llena el aire de chispas.
Algunos fuegos, fuegos bobos
no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende.

     EDUARDO GALEANO.
diumenge, 1 de juliol de 2012

MEMÒRIA 2011

PRESENTACIÓ MEMÒRIA 2011


Ens tornem a trobar al cap d’un any aproximadament per fer balanç del que ha estat el nostre vincle amb Condega, Kerewan i Segundo Montes.
L’any passat parlàvem de l’evolució ràpida des esdeveniments i ens adonàvem que –efectivament- tots anem en un mateix vaixell.
Què voleu que diguem del moment actual? Un moment d’ensurts continuats, d’incertesa permanent, … Un moment –també- en què sembla que només existeix Europa, que estem molt pendents del nostre entorn immediat, de les nostres necessitats adquirides.
Mentrestant, moltes persones retornen als seus països d’origen i els joves d’aquí es desplacen a altres indrets per trobar una oportunitat. Ens ho podem mirar de maneres diverses: guiats per la por o guiats per la transformació que de tot plegat se’n pot derivar.
Si l’any passat ens semblava que tot era molt convuls, doncs ara això encara se’ns confirma amb més força. Sigui com sigui, no perdem de vista allò que ens mou: la solidaritat amb aquelles persones que la necessiten de debò. Continuem –més que mai- anant tots en un mateix vaixell!

Tinguem coratge de tirar endavant i de recordar les paraules del poeta: “Tot està per fer i tot és possible”.
Juny 2012

INFORME SOBRE ELS PROJECTES DE BANYOLES SOLIDÀRIA AL MUNICIPI DE CONDEGA (NICARAGUA) ANY 2011

Al llarg de l’any 2011 BANYOLES SOLIDÀRIA ha continuat donant suport als diferents projectes que des de fa anys s’estan desenvolupant en aquell municipi. És per això que l’informe d’aquest any és molt semblant al de l’any 2010.

Els fons per a la nostra cooperació a Condega provenen bàsicament de les institucions municipals (ajuntaments de Banyoles i comarca), comarcals (Consell Comarcal) i provincials (Diputació de Girona), així com de les quotes dels socis i col•laboradors i d’activitats pròpies de Banyoles Solidària.

1. BEQUES
És el projecte més antic de Banyoles Solidària, que es va iniciar el 1996 amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles. Des de l’any 2006 està finançat per la Diputació de Girona. L’aportació anual d’anys anteriors havia estat aproximadament d’uns 10.000 €. L’any 2010, però, degut a la política de retallades i de reducció del pressupost de la Diputació per a projectes d’acció social i cooperació, la subvenció rebuda per al Projecte de Beques va ser de 7000 €. I al darrer any 2011 la reducció ha estat molt més dràstica: només ens van concedir 2500 €. Només uns 20 estudiants universitaris han pogut rebre la beca per cobrir les despeses de “colegiatura” i transport.
Aquest és el projecte més antic, ja que es va iniciar l’any 1996, però actualment es troba en una situació difícil per la manca de subvenció.

2. LA FRATERNIDAD
És un centre d’atenció a nens/es i adolescents en situació de risc. Centro Preventivo, es diu oficialment, perquè té com a objectiu prevenir els perills que amenacen aquests nens/es si deambulen tot el dia pel carrer. La Fraternidad els hi acull i els ofereix diferents àrees d’activitats. A més d’un petit complement alimentari (suc de fruita i galetes).
L’any passat, segons ens va informar la Direcció, van instal•lar un “Cyber-Café” per ús intern del personal del centre i també per personal extern. Amb els petits beneficis que s’obtinguin es col•labora a la sostenibilitat del Centre.
Segons el darrer informe que ens han enviat, durant l’any 2011 aquest centre ha donat atenció a uns 200 nens/es i adolescents en diferents àrees: reforç escolar, computació, manualitats, dibuix i pintura, dansa folklòrica...
Banyoles Solidària i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany aporten cada any uns 1000 € aproximadament per a la compra de material i algun mobiliari.
La col•laboració de Banyoles Solidària amb el projecte de La Fraternidad es va iniciar l’any 1999.
3. LOS PIPITOS
L’any 2011 el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Los Pipitos, que es va obrir l’any 2008 amb una subvenció de l’Ajuntament de Banyoles, ha continuat acollint i donant atenció a 20 nens/es amb i sense discapacitat. Aquest any 2011 no hem pogut enviar cap ajut econòmic. Si ha pogut mantenir l’atenció als nens ha estat gràcies a la bona administració del Centre que ha fet allargar la subvenció rebuda el 2010.
El CDI acull als nens/es durant l’horari laboral, la qual cosa permet que les mares (generalment solteres) puguin anar a treballar.
Aquest projecte respon a una necessitat real del municipi, i és un autèntic repte, ja que és el primer CDI d’aquestes característiques a tot el país.
Els apadrinaments per famílies banyolines de nens/es amb discapacitats són un projecte molt directe i eficaç que dona resposta a necessitats bàsiques d’atenció sanitària i d’alimentació. Els progressos experimentats per aquests nens i nenes ha estat molt evident i així ho han valorat tant les famílies beneficiades com les professionals que els atenen al Centro de Rehabilitación Temprana (CET) i a les visites a domicili. El cost anual de cada apadrinament és de 350 €.
Aquest any 2011 pel Nadal hem fet una campanya a través de les xarxes socials i de manera directa per aconseguir nous apadrinaments. El resultat ha estat positiu, ja que hem aconseguir apadrinar quatre nens/es més. Actualment ja són 16 els nens/es apadrinats per famílies banyolines.
Per acord de la direcció de Los Pipitos i de les famílies dels nens apadrinats es dedueix un 10 % de cada apadrinament i amb això s’apadrina un altre nen.

4. MICROCRÈDITS
Actualment podem afirmar que els projectes de microcrèdits a les tres comunitats on estan funcionant ja tenen un desenvolupament autònom pel fet de ser crèdits revolvents que generen uns petits interessos. L’aportació que reben des dels municipis del Pla de l’Estany o directament de Banyoles Solidària serveix per consolidar els projectes i garantir un millor funcionament i així donar resposta a un major nombre de demandes a cada comunitat. Bàsicament els petits préstecs són invertits en la compra de llavors i adobs per a l’agricultura, els “insumos” que diuen ells. També els fan servir per poder viatjar a Costa Rica, on treballen temporalment.

Comunitat de Potrerillos
El projecte és conegut amb el nom de Banco Comunal “Manos Unidas” .
Es va iniciar l’any 2001 amb l’aportació de 500 $ de l’Ajuntament de Camós. Posteriorment s’ha anat incrementant amb l’aportació de la Comissió de Festes i d’entitats locals que organitzen activitats. Banyoles Solidària afegeix algun cèntim, si és necessari, per arribar als 1000 € cada any.
Durant l’any 2011 han obtingut microcrèdits 110 socis beneficiaris. El saldo a començaments d’aquest any era de 2890 US$.
Hi ha 10 beneficiaris morosos que no han tornat el préstec amb els interessos. La Junta Directiva està negociant amb ells la forma d’arribar a una solució.
És un projecte que es planteja com a model per altres comunitats. És conegut a diferents llocs del municipi.
Durant aquest any la Junta Directiva està fent gestions per aconseguir la personalitat jurídica com a Cooperativa de Crèdit legalment constituïda.

Comunitat de La Laguna de los Hernández
Projecte de “Microcréditos y acopio de granos básicos”.
Iniciat l’any 2006 amb l’aportació de 1000 € de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, és un projecte gestionat per un col•lectiu de dones anomenat “El Esfuerzo”.
L’any 2011 l’aportació de Cornellà ha estat de 450 €.
El nombre de beneficiaris a hores d’ara és de més de 150 persones.
A més de microcrèdits per a activitats agràries, el projecte possibilita la compra de grans bàsics, principalment blat de moro, per a les necessitats de la comunitat en l’època en què els preus són baixos. Per a la conservació del gra disposen d’unes sitges metàl•liques que el col•lectiu de dones va adquirir ja fa tres anys.

Comunitat d’El Peñasco
Projecte de “Fondo Social Comunitario”
És el més jove dels projectes de microcrèdits, es va iniciar el 2007 amb el suport de 1000 € de Banyoles Solidària.
L’any 2011 van ser 58 els beneficiats amb petits crèdits, la majoria de 50 US$, per un valor total de 3470 US$.
Segons l’informe lliurat al juliol, el capital del projecte era de 7193 US$.
Actualment continuem fent gestions per tal que un municipi del Pla de l’Estany faci un agermanament amb El Peñasco.

5. FORNS SOLARS
Aquest any 2011 es van destinar 2020 € per al projecte de construcció de 19 forns solars a la Comunidad de La Laguna de los Hernández. Les beneficiàries del projecte seran les dones del col•lectiu “El Esfuerzo” d’aquesta comunitat. Aquest projecte serà dirigit i realitzat per les monitores de l’Asociación de Mujeres Sol Naciente (AMSONAC) de Condega.
Posteriorment les dones de La Laguna han decidit canviar el tipus de forns a instal•lar. En lloc de fer els forns solars faran forns de barril, ja que consideren que les condicions climàtiques de la comunitat, amb molts mesos d’escassa insolació, fan més útils els forns de barril. Aquest tipus de forn funciona amb foc, però amb un consum de llenya molt reduït.
Amb el suport de Banyoles Solidària ens anys anteriors ja estan funcionant forns solars a les comunitats d’El Jobo i de Potrerillos.

ACCIONS DE BS A EL SALVADOR 2011

1. Construcció d’un Centre d’Educació Especial
Inici del projecte de construcció d’un centre d’educació especial a Segundo Montes per atendre els infants i joves amb deficiències psico-anatòmiques dels pobles del Nord de Morazán (Fase 1)
Desenvolupament del procés administratiu per l’aprovació oficial de creació del centre.
Recerca de terrenys per a la seva construcció
Elaboració del projecte arquitectònic i tècnic
Creació i recerca del fons econòmic necessari

2. Beques d’estudi
S’han destinat ajuts per a 25 beques de secundària i 12 per a la universitat.

3. Brigada Mèdica
Projecte d’atenció sanitària a comunitats rurals (Comunidad india de Guatajiagua, San Fernando, ...)

4. Campanya d’alfabetització
Desenvolupament de la primera fase del projecte d’alfabetització dels pobles del nord de Morazán. S’han alfabetitzat 230 persones restant-ne 540 per a la segona fase.

5. Forns ecològics
S’ha col•laborat amb Imatges per a la Solidaritat per tal de potenciar l’ús de forns ecològics que redueixen el consum de llenya.

6. Projecte de construcció d’un menjador escolar a Hatos II
S’ha iniciat el procés d’elaboració del projecte tècnic i concreció del terreny on fer-ne la construcció.
Inici del fons econòmic necessari

MEMÒRIA KEREWAN 2011

.Enviament de medicaments per al centre de salut per valor d'uns 500€. Aquest centre atén els habitants de Nyakoi (8 pobles). En total, es varen atendre 1447 persones (706 homes i 741 dones).

.Vàrem enviar material (armaris, cadires,... ) per al bon funcionament del centre de salut.

.També vàrem enviar un petit fons per tal de pagar una infermera (que ha de treballar en el centre).

.Malauradament, l'encarregat -tant del centre de salut com de tot el tema sanitari de Kerewan-, el senyor Ibrahima Kigera, va morir de forma sobtada i ha deixat un buit important dins l'asociació.

.Vàrem enviar diners per comprar arròs per a les famílies de Kerewan que són més pobres i no tenen família a Europa. Es va satisfer la necessitat de 25 famílies.

.Continua en funcionament el tractor.


AGENDA 2011
Durant tot l’any
Quinzenalment, reunió.
Contactes periòdics amb les comissions de les comunitats agermanades.
Contactes amb els ajuntaments del Pla de l’Estany.
Enviament de diners de la Diputació, de l’Ajuntament de Banyoles, de l’Ajuntament de Camós, de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, de l’Ajuntament de Fontcoberta, del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, d’Imatges per la Solidaritat, de Mestres 68, de particulars i de fons propis de Banyoles Solidària a Kerewan, Segundo Montes i Condega.
Febrer
Tancament de la campanya i enviament de diners –per a una causa personal- a Condega.
Març
Recollida de material per enviar al dispensari de Kerewan (taula i cadires).
Abril
Lliurament als socis de l’informe anual de Banyoles Solidària.
Maig
Participació -amb altres entitats- a la Festa del Comerç Just, organitzada per Can Butinyà.
Celebració del 1r Passeig gastrosolidari al Cafè del Poste.
Participació a les reunions de la Comissió Municipal de Cooperació.
Juny
Participació a la Trobada anual de la Coordinadora d’ ONG de Girona.
De juny a agost: Estada de l’Àlex Garcia a Condega.
Setembre
Assemblea general.
Octubre

Participació al “Dia del voluntariat”, organitzat pel Consorci de Benestar Social.
Participació i coorganització de la trobada amb altres entitats de les comarques gironines que participen en projectes de codesenvolupament amb Àfrica.
Participació i coorganització de la projecció del documental “Estranger a casa meva”, de Marc Planagumà i Núria Pascal. El protagonista és un maurità banyolí.
Venda de loteria.
Novembre
Venda de loteria.
Adhesió al Punt del Voluntariat Social, del Consorci de Benestar Social.
Desembre
Venda loteria.
Campanya: “Regala esperança”. Crida a la població per aconseguir nous padrins per a nens i nenes discapacitats de los Pipitos (Condega) i estudiants de Segundo Montes.
Participació a la manifestació pels Drets Humans a Girona.
Festes Nadalenques: Quina a Camós per Potrerillos.

ESTAT DE COMPTES 2011
Entrades:
De Socis domiciliats, Apadrinaments Condega,
Beques Segundo Montes,
Donacions particulars .................................................. 18.161.00€
D’ajuntaments Banyoles, Porqueres,
Fontcoberta, Camós, Cornella,
Diputació i Consell comarcal ........................................28.932,00€

Sortides:
Per Projectes Condega .............................................. 17.378,68€
Per Projectes Segundo Montes ...................................11.418,00€
Per Projectes Gàmbia .................................................. 1.882,26€