dilluns, 9 de novembre de 2020

GIRONA ACULL. EMPADRONAR SENSE DOMICILI FIX

HEM REBUT AQUEST CORREU DES DE GIRONA ACULL:

Darrerament han sortit diferents informacions respecte al padró que poden ser d'interès en els vostres municipis. Creiem que és un bon moment per mirar que no hi hagi dificultats en l'accés al padró, que volem recordar que és una obligació per tota la ciutadania.

1.      Us adjunto una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, que condemna a l'Ajuntament de Calonge per no empadronar a un ciutadà (Sentència 133/2020). Diu explícitament que la manca de títol d'ocupació o les condicions d'habitabilitat de l'immoble no poden obstaculitzar la inscripció al padró.

2.      La demanda presentada contra l'ajuntament de Mollet del Vallès per no empadronar a un veí que viu rellogat (enllaç: https://www.ccma.cat/324/mollet-del-valles-demandada-per-no-fer-el-padro-a-un-vei-que-viu-rellogat/noticia/3056714/)

3.      Diverses entitats socials han començat una campanya per denunciar als ajuntaments que deneguin el padró amb motius il·legals (enllaç: https://www.social.cat/noticia/13171/entitats-socials-denunciaran-els-ajuntaments-que-deneguin-lempadronament-amb-motius-illega?id_butlleti_enviar=1233&id_element=13171&utm_medium=butlleti&utm_source=butlleti_article&utm_campaign=2020-11-03).

Us adjuntem l'enllaç del Butlletí Oficial de l'Estat, amb la resolució de la Sotssecretaria de la presidència de l'INE en matèria de padró: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4784.

Us demanem, així mateix, que feu difusió d'aquest correu a totes les persones que hi puguin estar interessades.

Atentament

Pere Cortada i Hortalà

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Social i Famílies

Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Comarques Gironines

Pl Pompeu Fabra, 1 l 17002 - Girona l 872 975 908 l 675 783 168
pcortadah@gencat.cat l www.gencat.cat/bsf

Plataforma Girona Acull

https://gironaacull.wordpress.com/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada